Levis Vintage Clothing

Levis Vintage Clothing in my studio ( Type1 Jacket 1936 &. 501 1944) – BrambySupplyCo. #selvedge #levisvintageclothing #LVC #montgat #barcelona #selvage #indigo #brambystyle #brambysupplyco